Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce per minute til Ton (short/US) per second: 1 Ounce per minute [oz/min] = 0,000 000 520 833 333 333 33 Ton (short/US) per second [tn/s]Regne om Ounce per minute til Ton (short/US) per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Massstrømning'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ounce per minute [oz/min]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.

Regne om Ounce per minute til Ton (short/US) per second