Ounce per cubic foot   ->   Pound per cubic foot

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce per cubic foot til Pound per cubic foot: 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,062 500 000 023 41 Pound per cubic foot [lb/ft³]Regne om Ounce per cubic foot til Pound per cubic foot:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Densitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Pound per cubic foot [lb/ft³]'.

Regne om Ounce per cubic foot til Pound per cubic foot (Densitet)