Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce per cubic foot til Ounce per gallon (imperial): 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,160 543 653 267 76 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]Regne om Ounce per cubic foot til Ounce per gallon (imperial):

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Densitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'.

Regne om Ounce per cubic foot til Ounce per gallon (imperial)