Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce fluid imperial til Gill imperial: 1 Ounce fluid imperial [floz] = 0,2 Gill imperial [gi]Regne om Ounce fluid imperial til Gill imperial:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ounce fluid imperial [floz]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gill imperial [gi]'.

Regne om Ounce fluid imperial til Gill imperial