Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce fluid imperial til Gill imperial: 1 Ounce fluid imperial [floz] = 0,2 Gill imperial [gi]


Regne om Ounce fluid imperial til Gill imperial