Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Oktal (Base 8) til Binær (Base 2).Regne om Oktal (Base 8) til Binær (Base 2):

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tallsystemer'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Oktal (Base 8)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Binær (Base 2)'.

Regne om Oktal (Base 8) til Binær (Base 2)