Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av N·m til Joule: 1 N·m = 1 Joule [J]Regne om N·m til Joule:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'N·m'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Joule [J]'.

Regne om N·m til Joule