Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Newtonmeter til Inch-pounds-force: 1 Newtonmeter [Nm] = 8,850 745 791 327 2 Inch-pounds-force [inlb]Regne om Newtonmeter til Inch-pounds-force:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dreiemoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Newtonmeter [Nm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Inch-pounds-force [inlb]'.

Regne om Newtonmeter til Inch-pounds-force