Nanosiemens   ->   A/V

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Nanosiemens til A/V: 1 Nanosiemens [nS] = 0,000 000 001 A/VRegne om Nanosiemens til A/V:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Nanosiemens [nS]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'A/V'.

Regne om Nanosiemens til A/V (Konduktans)