Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Nanomho til Gigasiemens: 1 Nanomho [n℧] = 0,000 000 000 000 000 001 Gigasiemens [GS]


Regne om Nanomho til Gigasiemens