Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Nanometer til Ångström: 1 Nanometer [nm] = 10 Ångström [Å]Regne om Nanometer til Ångström:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Nanometer [nm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Ångström [Å]'.

Regne om Nanometer til Ångström