Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Nanobarn til Millibarn: 1 Nanobarn [nb] = 0,000 001 Millibarn [mb]Regne om Nanobarn til Millibarn:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Nanobarn [nb]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millibarn [mb]'.

Regne om Nanobarn til Millibarn