Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av N/cm² til Millimeter vannsøyle: 1 N/cm² = 1 019,744 288 922 1 Millimeter vannsøyle [mmH2O]Regne om N/cm² til Millimeter vannsøyle:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'N/cm²'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millimeter vannsøyle [mmH2O]'.

Regne om N/cm² til Millimeter vannsøyle