Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Minutter.Regne om Minutter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tid'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Minutter [min]'. Verdien vil så regnes om til alle måleenheter kalkulatoren kjenner til.

Regne om Minutter