Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millisievert per time til Sievert per sekund: 1 Millisievert per time [mSv/h] = 0,000 000 277 777 777 777 78 Sievert per sekund [Sv/s]Regne om Millisievert per time til Sievert per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millisievert per time [mSv/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Sievert per sekund [Sv/s]'.

Regne om Millisievert per time til Sievert per sekund