Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millipascal til N/dm²: 1 Millipascal [mPa] = 0,000 01 N/dm²Regne om Millipascal til N/dm²:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millipascal [mPa]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'N/dm²'.

Regne om Millipascal til N/dm²