Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millimeter vannsøyle til Millibar: 1 Millimeter vannsøyle [mmH2O] = 0,098 063 8 Millibar [mBar]Regne om Millimeter vannsøyle til Millibar:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millimeter vannsøyle [mmH2O]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millibar [mBar]'.

Regne om Millimeter vannsøyle til Millibar