Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millimeter kvikksølv til Mikrometer kvikksølv: 1 Millimeter kvikksølv [mmHg] = 1 000 Mikrometer kvikksølv [µmHg]Regne om Millimeter kvikksølv til Mikrometer kvikksølv:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millimeter kvikksølv [mmHg]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Mikrometer kvikksølv [µmHg]'.

Regne om Millimeter kvikksølv til Mikrometer kvikksølv