Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millijoule til Gigawattime: 1 Millijoule [mJ] = 0,000 000 000 000 000 277 777 777 777 78 Gigawattime [GWh]


Regne om Millijoule til Gigawattime