Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millijoule til Gigawattime: 1 Millijoule [mJ] = 0,000 000 000 000 000 277 777 777 777 78 Gigawattime [GWh]Regne om Millijoule til Gigawattime:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millijoule [mJ]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gigawattime [GWh]'.

Regne om Millijoule til Gigawattime