Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Milligray til Megarad: 1 Milligray [mGy] = 0,000 000 1 Megarad [Mrd]Regne om Milligray til Megarad:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Absorbert strålingsdose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Milligray [mGy]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Megarad [Mrd]'.

Regne om Milligray til Megarad