Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millicurie til Disintegrations per minute: 1 Millicurie [mCi] = 2 220 000 000 Disintegrations per minute [dpm]


Regne om Millicurie til Disintegrations per minute