Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millicurie til Disintegrations per minute: 1 Millicurie [mCi] = 2 220 000 000 Disintegrations per minute [dpm]Regne om Millicurie til Disintegrations per minute:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Radioaktivitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millicurie [mCi]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Disintegrations per minute [dpm]'.

Regne om Millicurie til Disintegrations per minute