Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Milli til Kilo: 1 Milli = 0,000 001 KiloRegne om Milli til Kilo:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'SI-prefiks'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Milli'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilo'.

Regne om Milli til Kilo