Miles per gallon (US) to Gallons per mile (Imperial)

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Miles+per+gallon+US+til+Gallons+per+mile+Imperial.phpRegne om Miles per gallon (US) til Gallons per mile (Imperial) (MPG til Gallons per mile (Imperial)):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Drivstofforbruk'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Miles per gallon (US) [MPG]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gallons per mile (Imperial)'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '713 Miles per gallon (US)'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Miles per gallon (US)' eller 'MPG'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Drivstofforbruk'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '1 MPG til Gallons per mile (Imperial)' eller '35 MPG to Gallons per mile (Imperial)' eller '99 Miles per gallon (US) -> Gallons per mile (Imperial)' eller '1 MPG = Gallons per mile (Imperial)' eller '85 Miles per gallon (US) til Gallons per mile (Imperial)' eller '95 Miles per gallon (US) to Gallons per mile (Imperial)'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(66 * 92) MPG'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '713 Miles per gallon (US) + 2139 Gallons per mile (Imperial)' eller '86mm x 36cm x 37dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 1,709 363 070 864 5×1031. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 31, og det faktiske nummeret her 1,709 363 070 864 5. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 1,709 363 070 864 5E+31. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 17 093 630 708 645 000 000 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.