Mikrosteradian   ->   Steradian

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Mikrosteradian til Steradian: 1 Mikrosteradian [µsr] = 0,000 001 Steradian [sr]Regne om Mikrosteradian til Steradian:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Romvinkel'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Mikrosteradian [µsr]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Steradian [sr]'.

Regne om Mikrosteradian til Steradian (Romvinkel)