Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Mikrosievert per time til Mikrosievert per sekund: 1 Mikrosievert per time [µSv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Mikrosievert per sekund [µSv/s]Regne om Mikrosievert per time til Mikrosievert per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Mikrosievert per time [µSv/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Mikrosievert per sekund [µSv/s]'.

Regne om Mikrosievert per time til Mikrosievert per sekund