Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Mikrosievert per time til Mikrosievert per sekund: 1 Mikrosievert per time [µSv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Mikrosievert per sekund [µSv/s]


Regne om Mikrosievert per time til Mikrosievert per sekund