Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Mikrosievert per time til Årlig grense (ICRP): 1 Mikrosievert per time [µSv/h] = 0,438 3 Årlig grense (ICRP)


Regne om Mikrosievert per time til Årlig grense (ICRP)