Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Meter vannsøyle til Teknisk atmosfære: 1 Meter vannsøyle [mH2O] = 0,099 997 246 766 225 Teknisk atmosfære [at]


Regne om Meter vannsøyle til Teknisk atmosfære