Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Meter vannsøyle til Teknisk atmosfære: 1 Meter vannsøyle [mH2O] = 0,099 997 246 766 225 Teknisk atmosfære [at]Regne om Meter vannsøyle til Teknisk atmosfære:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Meter vannsøyle [mH2O]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Teknisk atmosfære [at]'.

Regne om Meter vannsøyle til Teknisk atmosfære