Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Meter per sekund til Miles per minute: 1 Meter per sekund [m/s] = 0,037 282 271 534 24 Miles per minute [mpm]Regne om Meter per sekund til Miles per minute:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Hastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Meter per sekund [m/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Miles per minute [mpm]'.

Regne om Meter per sekund til Miles per minute