Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megawatt til Kilowatt: 1 Megawatt [MW] = 1 000 Kilowatt [kW]Regne om Megawatt til Kilowatt:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megawatt [MW]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilowatt [kW]'.

Regne om Megawatt til Kilowatt