Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megasiemens til Gigasiemens: 1 Megasiemens [MS] = 0,001 Gigasiemens [GS]Regne om Megasiemens til Gigasiemens:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Konduktans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megasiemens [MS]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gigasiemens [GS]'.

Regne om Megasiemens til Gigasiemens