Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megarem til Sievert: 1 Megarem [Mrem] = 10 000 Sievert [Sv]Regne om Megarem til Sievert:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Eekvivalentdose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megarem [Mrem]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Sievert [Sv]'.

Regne om Megarem til Sievert