Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megarad til Mikrogray: 1 Megarad [Mrd] = 10 000 000 000 Mikrogray [µGy]Regne om Megarad til Mikrogray:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Absorbert strålingsdose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megarad [Mrd]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Mikrogray [µGy]'.

Regne om Megarad til Mikrogray