Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megahertz til Kilohertz: 1 Megahertz [MHz] = 1 000 Kilohertz [kHz]Regne om Megahertz til Kilohertz:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Frekvens'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megahertz [MHz]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilohertz [kHz]'.

Regne om Megahertz til Kilohertz