Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Megafarad til Abfarad: 1 Megafarad [MF] = 0,001 Abfarad [abF]Regne om Megafarad til Abfarad:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Elektrisk kapasitans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Megafarad [MF]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Abfarad [abF]'.

Regne om Megafarad til Abfarad