Mechanical horsepower --- imperial horsepower to Hestekrefter

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Mechanical+horsepower+imperial+horsepower+til+Hestekrefter.phpRegne om Mechanical horsepower --- imperial horsepower til Hestekrefter (hp til PS):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Mechanical horsepower --- imperial horsepower [hp]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Hestekrefter [PS]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '781 Mechanical horsepower --- imperial horsepower'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Mechanical horsepower --- imperial horsepower' eller 'hp'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Effekt'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '48 hp til PS' eller '89 hp to PS' eller '80 Mechanical horsepower --- imperial horsepower -> Hestekrefter' eller '3 hp = PS' eller '72 Mechanical horsepower --- imperial horsepower til PS' eller '62 hp til Hestekrefter' eller '78 Mechanical horsepower --- imperial horsepower to Hestekrefter'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(93 * 81) hp'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '781 Mechanical horsepower --- imperial horsepower + 2343 Hestekrefter' eller '67mm x 78cm x 40dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 5,056 790 077 44×1022. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 22, og det faktiske nummeret her 5,056 790 077 44. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 5,056 790 077 44E+22. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 50 567 900 774 400 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.