Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av MByte/h til MByte/s: 1 MByte/h = 3 600 MByte/sRegne om MByte/h til MByte/s:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dataoverføringshastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'MByte/h'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'MByte/s'.

Regne om MByte/h til MByte/s