Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av MBit/s til Bit/s: 1 MBit/s = 1 000 000 Bit/sRegne om MBit/s til Bit/s:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dataoverføringshastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'MBit/s'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Bit/s'.

Regne om MBit/s til Bit/s