Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lyssekunder til Statute mile: 1 Lyssekunder = 186 282,397 051 22 Statute mileRegne om Lyssekunder til Statute mile:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lyssekunder'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Statute mile'.

Regne om Lyssekunder til Statute mile