Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lysminutter til Dekameter: 1 Lysminutter = 1 798 754 748 Dekameter [dam]Regne om Lysminutter til Dekameter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lysminutter'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Dekameter [dam]'.

Regne om Lysminutter til Dekameter