Lysminutter   ->   Astronomisk enhet

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lysminutter til Astronomisk enhet: 1 Lysminutter = 0,120 239 328 246 Astronomisk enhet [AU]Regne om Lysminutter til Astronomisk enhet:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lysminutter'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Astronomisk enhet [AU]'.

Regne om Lysminutter til Astronomisk enhet (Lengde)