Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lysdager til Yards: 1 Lysdager = 28 326 846 425 197 YardsRegne om Lysdager til Yards:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lysdager'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Yards'.

Regne om Lysdager til Yards