Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lydens hastighet til Kilometer per sekund: 1 Lydens hastighet [Mach] = 0,340 29 Kilometer per sekund [km/s]Regne om Lydens hastighet til Kilometer per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Hastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lydens hastighet [Mach]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilometer per sekund [km/s]'.

Regne om Lydens hastighet til Kilometer per sekund