Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lux til Lumen/foot²: 1 Lux [lx] = 0,092 903 039 997 495 Lumen/foot²


Regne om Lux til Lumen/foot²