Lux   ->   Lumen/foot²

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lux til Lumen/foot²: 1 Lux [lx] = 0,092 903 039 997 495 Lumen/foot²Regne om Lux til Lumen/foot²:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Belysningsstyrke'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lux [lx]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Lumen/foot²'.

Regne om Lux til Lumen/foot² (Belysningsstyrke)