Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lux til Kilolux: 1 Lux [lx] = 0,001 Kilolux [klx]Regne om Lux til Kilolux:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Belysningsstyrke'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lux [lx]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilolux [klx]'.

Regne om Lux til Kilolux