Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lux til Kilolux: 1 Lux [lx] = 0,001 Kilolux [klx]


Regne om Lux til Kilolux