Lumen/cm²   ->   Millilux

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Lumen/cm² til Millilux: 1 Lumen/cm² = 10 000 000 Millilux [mlx]Regne om Lumen/cm² til Millilux:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Belysningsstyrke'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Lumen/cm²'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millilux [mlx]'.

Regne om Lumen/cm² til Millilux (Belysningsstyrke)