Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Liter per minutt til Cubic foot per minute: 1 Liter per minutt [l/min] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot per minute [cfm]Regne om Liter per minutt til Cubic foot per minute:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Liter per minutt [l/min]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Cubic foot per minute [cfm]'.

Regne om Liter per minutt til Cubic foot per minute