Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Liter per minutt til Cubic foot per minute: 1 Liter per minutt [l/min] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot per minute [cfm]


Regne om Liter per minutt til Cubic foot per minute