Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kubikkmeter per time til Kubikkcentimeter per sekund: 1 Kubikkmeter per time [m³/h] = 277,777 777 777 78 Kubikkcentimeter per sekund [cm³/s]Regne om Kubikkmeter per time til Kubikkcentimeter per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kubikkmeter per time [m³/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kubikkcentimeter per sekund [cm³/s]'.

Regne om Kubikkmeter per time til Kubikkcentimeter per sekund