Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kubikkmeter per sekund til Kubikkcentimeter per time: 1 Kubikkmeter per sekund [m³/s] = 3 600 000 000 Kubikkcentimeter per time [cm³/h]Regne om Kubikkmeter per sekund til Kubikkcentimeter per time:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kubikkmeter per sekund [m³/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kubikkcentimeter per time [cm³/h]'.

Regne om Kubikkmeter per sekund til Kubikkcentimeter per time