Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kubikkcentimeter per time til Cubic inch per second: 1 Kubikkcentimeter per time [cm³/h] = 0,000 016 951 040 026 315 Cubic inch per second [in³/s]Regne om Kubikkcentimeter per time til Cubic inch per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kubikkcentimeter per time [cm³/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Cubic inch per second [in³/s]'.

Regne om Kubikkcentimeter per time til Cubic inch per second