Kubikkcentimeter per sekund   ->   Gallon (fluid, US) per second

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kubikkcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second: 1 Kubikkcentimeter per sekund [cm³/s] = 0,000 264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per second [gps]Regne om Kubikkcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volumstrømmen'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kubikkcentimeter per sekund [cm³/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.

Regne om Kubikkcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second (Volumstrømmen)