Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kompassstrek til Nanoradian: 1 Kompassstrek = 196 349 540,849 36 Nanoradian [nrad]Regne om Kompassstrek til Nanoradian:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Vinkel'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Kompassstrek'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nanoradian [nrad]'.

Regne om Kompassstrek til Nanoradian